Informatiebijeenkomst WMO en Jeugdzorg voor raadsleden, Noord-Holland

Met de invoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet, en de hervorming van de langdurige zorg is het zorgstelsel in Nederland grondig herzien. Gemeenten zijn nu vergaand verantwoordelijk voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Dagelijks komen zij voor nieuwe uitdagingen te staan en het beleid blijft in beweging. Hoe zitten de Wmo en de Jeugdwet in elkaar, welke thema’s zijn vanuit cliëntperspectief actueel, en wat betekent dit voor de gemeenteraad?

Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor raadsleden van het CDA die actief zijn in gemeenten in Noord Holland. Deze bijeenkomst is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren raadsleden.

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

·       De Kanteling
·       Wettelijk kader Wmo 2015 en Jeugdwet
·       Relatie en overlap met andere wetgeving
·       PGB regelingen
·       Kerntaken van de gemeente en regelruimte binnen de Wmo
·       Vormen van cliëntparticipatie in de beleidsvorming

Actuele casuïstiek en jurisprudentie zijn verweven in het gehele programma. Deelnemers kunnen vooraf vragen en casuïstiek uit de eigen gemeente insturen. Deze worden zoveel als mogelijk verwerkt in het programma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.