Traject Ontwikkelings Perspectief

Dat kan ik! Kijken naar de toekomst. Wat ga je doen. Wat wíl je gaan doen? Waar wil je je op richten? Durf je eigenlijk wel? Kan je dat wel, ben je er wel geschikt voor? Of ben je te bescheiden? Bekende vragen, ook bij ons!

Hoe kan je je verder ontwikkelen binnen of buiten je huidige functie? Voer jij altijd het debat in de fractie en ga jij op je werk ook altijd de strijd aan? Ben jij zo vriendelijk dat je moeilijk 'nee' kan zeggen of val je dan voor je gevoel het team af? Welke drijfveren heb je: waarom zit je eigenlijk (nog niet) in de politiek? Misschien ben je wel de beste communicatie expert maar is dit nog niet bij iedereen bekend. En kan jij ook zo slecht tegen onrecht en hoe breng je dit ter sprake? Dit programma brengt je inzicht in jouw kwaliteiten maar ook in de valkuilen, drijfveren. Daarnaast worden jouw leerstijlen  benoemd en worden er suggesties gedaan met betrekking tot de te volgen ontwikkelingsstrategie. Tot slot bevat het rapport een aantal reflectievragen.

Deelname aan dit programma is vrijwillig en geeft een gedegen en persoonlijk beeld van jou! Het biedt je de kans om voor een eerlijke prijs op een vertrouwelijke manier meer te weten te komen over jouw professionaliteit en persoonlijkheid. Maar hoe?
Je krijgt een beeld van je kwaliteiten en ontwikkelpunten door het invullen van een aantal online testen. Haagse Beek[1] verzorgt de testafnames en de resultaten worden vertrouwelijk behandeld.

De uitkomsten van de testen worden alleen met de deelnemer besproken door een assessmentpsycholoog NIP. Dit kan live of middels een Skype-gesprek. De deelnemer krijgt een uitgeprinte versie van het testrapport thuis.
[1] Haagse Beek verzorgde voor het CDA de assessments bij de samenstelling van de lijsten EP en EK 2019 en TK 2017

Onderdelen

Onderdeel A: In hoeverre beschikt iemand over persoonlijkheidstrekken die verband houden met relevante competenties? In deze test worden ook drijfveren en leerstijlen van de deelnemer meegenomen. Bijvoorbeeld waarom je iets leuk vindt en op welke manier(en) je problemen oplost.
Duur: 70 - 90 minuten.
Meer info over deze test

Onderdeel B: Deze test gaat over in hoeverre iemand beschikt over de intellectuele vermogens om complexe vraagstukken te overzien en doorzien? in hoeverre heeft de deelnemer potentieel qua competenties die samenhangen met bepaald denkniveau en de beoogde werksituatie. Je krijgt via deze test een goed inzicht of je een bepaalde
Duur: 20 - 40 min. 
Meer info over deze test

Onderdeel C: Bespreking resultaten met deelnemer door Assessment-psycholoog NIP. Dit gesprek neemt ongeveer een uur in beslag. Met de deelnemer worden de resultaten uit de test(s) besproken en er wordt een ontwikkelingsperspectief geschetst (wat zij je kwaliteiten en waar liggen je ontwikkelpunten).
Duur: 60 min.
Meer info over Haagse Beek

Onderdeel D: Na deelname aan dit programma nodigt de afdeling HRM van het CDA u van harte uit voor een (telefonisch) gesprek om in kaart te brengen waar het CDA u kan ondersteunen bij uw vervolgstappen. Dit gesprek is (uiteraard) vrijblijvend waarbij u bepaalt of u informatie uit de tests wel of niet wilt delen.
Duur: 15 - 60 minuten
Meer info over CDA HRM

Je mág met je eigen ontwikkeling bezig zijn!

Programma's

TOP programma 1: A + C + D | €375,- 
TOP programma 2: A + B + C + D  | € 495,-
NB: Inschrijven voor het TOP programma gaat via het CDA. Deze is slechts intermediair.

De deelnemer wordt door Haagse Beek uitgenodigd voor de online test(s). Haagse Beek verzorgt de testafname. Resultaten worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet inzichtelijk voor het CDA.

Voor onderdeel D ontvangt u van het CDA / HRM een uitnodiging via de mail. Eerder contact? 070 3424 828


Voor meer informatie bel of mail Herman Broeksma
herman.broeksma@cda.nl of 070 - 3424845.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.