Omschrijving

Hoe werkt de Europese Unie nu eigenlijk? Wat doet Esther de Lange precies in het Europees Parlement en wat doet Frans Timmermans bij de Commissie in Brussel? Waar gaat de EU allemaal over? Er wordt in de media van alles geschreven en gezegd: maar hoe werkt het nu echt? Wat vinden we als CDA van de EU en hoe doet het CDA mee binnen de Europese Volkspartij? 

Kortom, wil jij je stevig verdiepen in de Europese Unie? Wil je weten hoe de EU echt werkt en wie wat doet in Brussel? Wil je weten wat het CDA van de EU vindt en hoe ze actief is in Europa? En wil je weten hoe je als politicus of CDA-lid invloed kunt hebben binnen de EU? Meld je dan nu aan voor deze cursus!

De cursus bestaat uit vier avondbijeenkomsten in Utrecht onder leiding van docent Bart van Horck. Als gastspreker zal optreden Wim van der Camp, voormalig lid van het Europees parlement. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar Brussel, waarbij o.a. een bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland, kennismaking met de CDA-delegatie en een rondleiding door het Europarlement op het programma staan. De CDA-stichting voor Internationale Solidariteit ‘Eduardo Frei’ (EFS) biedt daarnaast aan enkele deelnemers van deze cursus de mogelijkheid om in het voor- of najaar van 2020 een bezoek te brengen aan een zusterpartij in een Oost-Europees land, bijvoorbeeld in Oekraïne. Hiervoor wordt een essaywedstrijd georganiseerd.  

N.B. Deze cursus maakt onderdeel uit van de Steenkampleergang. De cursus is daarnaast door geïnteresseerden ook los te volgen. 

Doel & Doelgroep

Doel

 • Globale kennis van de geschiedenis van de Europese Unie en hoe besluitvorming op het Europese niveau geregeld is;
 • Inzicht in hoe de Europese grondwet tot stand gekomen is en waarom dit proces moeizaam verliep;
 • Zicht krijgen op de verhouding Nederland - Europese Unie en omgekeerd;
 • Beeldvorming van de invloed vanuit Brussel op de Nederlandse regelgeving;
 • Inzicht in de vraag hoe het CDA past in de EVP in relatie tot andere partijen die deel uitmaken van de EVP;
 • inzicht krijgen in de relatie van de EU met de haar omringende landen, met name de landen in Oost-Europa.

Doelgroep

(kandidaat-)volksvertegenwoordigers, (kandidaat-)bestuurders, overige geïnteresseerden. 

 

 

Inhoud

 • Korte geschiedenis van de Europese Unie;
 • De Europese Commissie;
 • Het Europees Parlement;
 • Het CDA en de christendemocratie in Europa;
 • De Europese Raad en de vakraden;
 • Het subsidiariteitsbeginsel;
 • De standpuntbepaling van een lidstaat in Brussel;
 • de verhouding Nederland - Europese Unie en omgekeerd;
 • de invloed vanuit Brussel op de Nederlandse regelgeving;
 • Gemeenschappelijke versus gezamenlijke belangen;
 • Euro-crisis;
 • Rechtsstatelijkheid;
 • Kritiek op de EU;
 • Bezoek aan Permanente Vertegenwoordiging Nederland, CDA-delegatie en Europarlement in Brussel;
 • Kennismaken met het werk van de Eduardo Frei Stichting

Werkvormen & Opzet

 • zelfstudie boek ‘Bestuurlijke kaart van Europa’; 
 • vier avondbijeenkomsten onder leiding van gastdocent Bart van Horck, waarin hij ingaat op bovenstaande thema’s;
 • online kennistoets over boek 'Bestuurlijke kaart van Europa'; 
 • verwerkingsopdracht subsidiariteitsbeginsel; 
 • schrijven van een kort essay;
 • excursie naar Brussel;
 • voor beperkt aantal deelnemers: onder leiding van Eduardo Frei Stichting een bezoek aan eenzusterpartij in een Oost-Europees land.

Prijs

€ 159,00 p.p. (dit is exclusief reiskosten excursie Brussel, deze zijn voor eigen rekening).

€ 36,00 p.p. voor studieboek 'De bestuurlijke kaart van de Europese Unie', zelf te bestellen. 

Organisatie

Tijdsduur

Deze module bestaat uit vier avondbijeenkomsten in Utrecht (vergadercentrum Domstad, 10 minuten lopen vanaf Centraal Station) en een excursie naar Brussel in de periode maart - april 2020.

Avondbijeenkomsten:

Donderdag 5 maart 2020

Donderdag 12 maart 2020

Donderdag 19 maart 2020

Donderdag 26 maart 2020

Excursie naar Brussel:  donderdag 16 april 2020

 

 

Deze module kun je los volgen, of als onderdeel van de Steenkamp Leergang. Wil je alle modules volgen en het certificaat Steenkamp Leergang behalen? Meld je dan aan bij het Portaal Steenkamp Leergang. Via dit portaal krijg je toegang tot alle modules waaruit de leergang is opgebouwd. Je bepaalt zelf op welk moment je een module volgt en je betaalt per module. Het portaal registreert je vorderingen (behaalde modules).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.