In drie stappen - oorsprong, toepassing en positionering - worden CDA-politici in alle bestuurslagen meegenomen in het CDA-gedachtegoed.

Met het vertalen en toepassen van de vier kernbegrippen in de praktijk van alledag krijgen de CDA-volksvertegenwoordigers en –bestuurders met deze cursus een steun in de rug. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een (lokaal) verkiezingsprogramma. Tweede Kamerlid Anne Kuik heeft hiervoor een interessante bijdrage geleverd. Wopke Hoekstra, minister van Financiën, vertelt hoe hij heeft meegeschreven aan het CDA- verkiezingsprogramma. En hoe er, uitgaande van de kernbegrippen, vorm is gegeven aan de standpunten en de presentatie ervan.  

Doel & Doelgroep

Inhoud

Met het vertalen en toepassen van de vier kernbegrippen in de praktijk van alledag krijgen de CDA-volksvertegenwoordigers en –bestuurders met deze cursus een steun in de rug. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een (lokaal) verkiezingsprogramma. Tweede Kamerlid Anne Kuik heeft hiervoor een interessante bijdrage geleverd. Wopke Hoekstra, minister van Financiën, vertelt hoe hij heeft meegeschreven aan het CDA- verkiezingsprogramma. En hoe er, uitgaande van de kernbegrippen, vorm is gegeven aan de standpunten en de presentatie ervan.  

Naast de kernbegrippen komt ook de historie en positionering van het CDA aan de orde. In woord en beeld wordt de oorsprong (KVP, CHU en ARP), van het CDA in een overzichtelijke tijdlijn geschetst. Belangrijke namen daarbij zijn Abraham Kuyper, Piet Steenkamp, Marga Klompé  & Ruud Lubbers. Beschikbare historische documenten illustreren van waaruit het CDA gedachtegoed is ontstaan.

In de positionering komt niet alleen de positie van het CDA aan de orde maar juist ook die van de politic(a)(us) zélf. Want wat is eigenlijk kenmerkend aan een CDA’er, welke rol heb je binnen het CDA en hoe krijg je bijvoorbeeld het gedachtegoed ondergebracht in je eigen politieke functie? Met een zelfreflectie-oefening en andere instrumenten wordt dit in kaart gebracht.

Prijs

Deelnemersbijdrage: 15 euro.
Te betalen via Ideal bij invullen van het aanmeldingsformulier.

Organisatie

Tijdsduur

Doordat de cursus online te volgen is kan op elk moment worden gestart. De combinatie van beeld, geluid en afbeeldingen zorgt er voor dat men deze goed kan volgen, passend bij eenieders voorkeur. Na een drietal oefentesten wordt de cursus afgesloten met een kennistoets die meet of het kennis- en vaardigheidsniveau op peil is.

Doordat de cursus volledig online te volgen is kan op elk moment worden gestart

Deze module kun je los volgen, of als onderdeel van de Steenkamp Leergang. Wil je alle 12 modules volgen en het certificaat Steenkamp Leergang behalen? Meld je dan aan bij het Portaal Steenkamp Leergang. Via dit portaal krijg je toegang tot de twaalf modules waaruit de leergang is opgebouwd. Je bepaalt zelf op welk moment je een module volgt en je betaalt per module. Het portaal registreert je vorderingen (behaalde modules).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.