Omschrijving

In een functioneringsgesprek staat het functioneren van het raadslid of de wethouder centraal, niet het beoordelen. Tijdens de training leer je de juiste vragen te stellen tijdens zo’n gesprek. Het competentieprofiel vormt hierbij het uitgangspunt. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor het oefenen van gesprekken.

Doel & Doelgroep

Doel

Na de training:
-   weet je wat een functioneringsgesprek is en waarvoor het bedoeld is;
-   kun je een functioneringsgesprek voeren en daarbij de STAR-methode (situatie, taak, actie, resultaat) hanteren.

Doelgroep

De training richt zich op afdelingsbestuurders en fractievoorzitters die functioneringsgesprekken (gaan) voeren met gemeenteraadsleden en/of wethouders.

Inhoud

In de training zal het verloop van het functioneringsgesprek geschetst worden. Er wordt geoefend met gesprekstechnieken volgens de STAR-methode (situatie, taak, actie, resultaat). Er wordt veel aandacht besteed aan vragen stellen: met welke vragen kun je beter zicht krijgen op de competenties van politici?

Organisatie

Tijdsduur

De training neemt minimaal 2,5 a 3 uur in beslag, exclusief pauzes.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 – maximaal 12 deelnemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.