Omschrijving

Elke afdeling moet elke vier jaar nieuwe raadsleden werven en selecteren. Op basis waarvan doe je dat eigenlijk? Binnen het CDA hebben we een competentieprofiel ontwikkeld dat je kan helpen bij het werven en selecteren van raadsleden. Je oefent verder ook met het stellen van de juiste vragen om zicht te krijgen op iemands competenties.

Doel & Doelgroep

Doel

Na de training:
-   kun je aan de hand van LSD, STAR en het competentieprofiel een selectiegesprek voeren;
-   kun je naar aanleiding van het gesprek beoordelen of een kandidaat geschikt is voor de functie van raadslid.

Doelgroep

De training richt zich m.n. op leden van afdelingsbesturen en leden van vertrouwenscommissies die werving- en/of selectiegesprekken (gaan) voeren met kandidaat-raadsleden en -wethouders.

Inhoud

Door de combinatie van theorie en veel oefenen zul je na de training in staat zijn goede gesprekken te voeren. Eerst zal je oefenen met LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) en de STAR-methodiek (situatie, taak, actie, resultaat). Je maakt meteen kennis met deze verschillende interviewtechnieken. Daarnaast wordt er een stuk theorie behandeld over het voeren van een selectiegesprek. Deze verschillende factoren moet je uiteindelijk combineren als je het selectiegesprek moet voeren tijdens een rollenspel.

Organisatie

Tijdsduur

De training neemt minimaal 3 uur in beslag, exclusief pauzes.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 – maximaal 18 deelnemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.